HIPREED CNC Makina Modelleri

HIPREED MACHINE MODELS
For Used HIPREED
HIPREED
VB50F5 5 AXES Machining Center – 5 Eksen İşleme Merkezi
HIPREED
VB63F5 5 AXES Machining Center – 5 Eksen İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V650 (A1) 5 AXES Machining Center – 5 Eksen İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V850 (A2) 5 AXES Machining Center – 5 Eksen İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V900 (B1) 5 AXES Machining Center – 5 Eksen İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V1100 (B2) 5 AXES Machining Center – 5 Eksen İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V1300 (C1) 5 AXES Machining Center – 5 Eksen İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V1500 (C2) 5 AXES Machining Center – 5 Eksen İşleme Merkezi
HIPREED
GB6555SF5 Kafadan 5 Eksen Double Kolon İşleme
HIPREED
GB8555SF5 Kafadan 5 Eksen Double Kolon İşleme
HIPREED
GB10555SF5 Kafadan 5 Eksen Double Kolon İşleme
HIPREED
RY-GB8550BF5 Kafadan 5 Eksen Double Kolon İşleme
HIPREED
RY-V650 (A1) High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V850 (A2) High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V900 (B1) High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V1100 (B2) High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V1300 (C1) High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V1500 (C2) High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V650-3 High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V650-5 High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V850-3 High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V900-3 High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V900-5 High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V1100-3 High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V1300-3 High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V1300-5 High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
RY-V1500-3 High Speed Dik İşleme Merkezi
HIPREED
HY-VMC50A Vertical Machining Center – Dik Işleme Merkezi
HIPREED
HY-VMC50B Vertical Machining Center – Dik Işleme Merkezi
HIPREED
HY-VMC60A Vertical Machining Center – Dik Işleme Merkezi
HIPREED
HY-VMC60B Vertical Machining Center – Dik Işleme Merkezi
HIPREED
HY-VMC70A Vertical Machining Center – Dik Işleme Merkezi
HIPREED
HY-VMC70B Vertical Machining Center – Dik Işleme Merkezi
HIPREED
V1160L Vertical Machining Center – Dik Işleme Merkezi
HIPREED
GMC16L Double Column Machining Center – Çift Kolon İşleme Merkezi
HIPREED
GMC20L Double Column Machining Center – Çift Kolon İşleme Merkezi
HIPREED
GMC28L Double Column Machining Center – Çift Kolon İşleme Merkezi
HIPREED
GMC32L Double Column Machining Center – Çift Kolon İşleme Merkezi
HIPREED
TH 6916 CNC Yer Tipi Borverk Merkezi
HIPREED
PBC1120 Planer Tip Borverk Merkezi
HIPREED
PBC1330 Planer Tip Borverk Merkezi
HIPREED
PB1330E Planer Tip Borverk Merkezi
HIPREED
PBC1640 Planer Tip Borverk Merkezi
HIPREED
PB1640E Planer Tip Borverk Merkezi
HIPREED
HB1116 CNC Borverk İşleme Merkezi
HIPREED
HB1316 CNC Borverk İşleme Merkezi
HIPREED
H50 Yatay İşleme Merkezi
HIPREED
H63 Yatay İşleme Merkezi