TAJMAC-ZPS CNC Makina ModelleriTAJMAC-ZPS CNC MACHINE MODELS
For Used TAJMAC-ZPS
TAJMAC-ZPS
MCFV 1060 CNC Dik İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Vertical Machining Centre
TAJMAC-ZPS
MCFV 1260 CNC Dik İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Vertical Machining Centre
TAJMAC-ZPS
MCFV 1680 CNC Dik İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Vertical Machining Centre
TAJMAC-ZPS
MCFV 2080 CNC Dik İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Vertical Machining Centre
TAJMAC-ZPS
H 500 CNC Yatay İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Horizontal Machining Centre
TAJMAC-ZPS
H 630 CNC Yatay İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Horizontal Machining Centre
TAJMAC-ZPS
H 800 CNC Yatay İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Horizontal Machining Centre
TAJMAC-ZPS
H 1000 CNC Yatay İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Horizontal Machining Centre
TAJMAC-ZPS
MCV 1210 CNC Gantry Tipi İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Gantry Type Machining Centre
TAJMAC-ZPS
MCV 1220 CNC Gantry Tipi İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Gantry Type Machining Centre
TAJMAC-ZPS
MCV 2515 CNC Gantry Tipi İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Gantry Type Machining Centre
TAJMAC-ZPS
MCV 4015 CNC Gantry Tipi İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Gantry Type Machining Centre
TAJMAC-ZPS
MCV 4022 CNC Gantry Tipi İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Gantry Type Machining Centre
TAJMAC-ZPS
MCV 5022 CNC Gantry Tipi İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Gantry Type Machining Centre
TAJMAC-ZPS
MCV 5032 CNC Gantry Tipi İşleme Merkezi Tezgahı – CNC Gantry Type Machining Centre
TAJMAC-ZPS
TURNMILL 1250 CNC Tornalama Merkezi (Tornalama + Frezeleme) Tezgahı – CNC Multipurpose – MultiTask Machining Centre
TAJMAC-ZPS
TURNMILL 2000 CNC Tornalama Merkezi (Tornalama + Frezeleme) Tezgahı – CNC Multipurpose – MultiTask Machining Centre
TAJMAC-ZPS
MCV 2318 CNC Tornalama Merkezi (Tornalama + Frezeleme) Tezgahı – CNC Multipurpose – MultiTask Machining Centre
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 620AC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 620SAC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 632AC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 632SAC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 642AC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 642SAC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 657AC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 657SAC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 667AC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 832AC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 832SAC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 842AC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY 842SAC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY TMZ642CNC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY TMZ842CNC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
TAJMAC-ZPS
MORI-SAY TMZ867CNC CNC Çok Milli Otomat Torna Tezgahı – CNC MultiSpindle Automatic Lathe
MANURHIN K’MX
K’MX 413 CNC Kayar Otomat Tezgahı – CNC Sliding Headstock – Swiss Type Machine
MANURHIN K’MX
K’MX 432 CNC Kayar Otomat Tezgahı – CNC Sliding Headstock – Swiss Type Machine
MANURHIN K’MX
K’MX 632 CNC Kayar Otomat Tezgahı – CNC Sliding Headstock – Swiss Type Machine
MANURHIN K’MX
K’MX 532 TREND CNC Kayar Otomat Tezgahı – CNC Sliding Headstock – Swiss Type Machine
MANURHIN K’MX
K’MX 632 DUO CNC Kayar Otomat Tezgahı – CNC Sliding Headstock – Swiss Type Machine
MANURHIN K’MX
K’MX 732 EVO CNC Kayar Otomat Tezgahı – CNC Sliding Headstock – Swiss Type Machine
MANURHIN K’MX
K’MX 816 CLEVER CNC Kayar Otomat Tezgahı – CNC Sliding Headstock – Swiss Type Machine
MANURHIN K’MX
K’MX SWING CNC Kayar Otomat Tezgahı – CNC Sliding Headstock – Swiss Type Machine