SMS Maschinenbau CNC Makina Modelleri


SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
Workpiece diameter max. 2 – 250 mm
Grinding length max. 700 mm
Clamping length max. 1000 mm
Modul 0,5 – 12 mm
Workpiece weight max. 400 kg
Workpiece RPM  max. 1000 1/min
Oscillation stroke max. 5 Hz
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
Worms
  Sonsuz Vida – Solucan Dişli
Screw spindles
  Vidalı Fener Milleri
Extruder screws
  Ekstrüzyon vidaları
Threaded rolling dies
  Dişli haddeleme kalıpları
Thread gauges
  Diş Mastarları
Threaded tools such as cutting and forming taps
  Dişi Takımlar Kesme ve Form verme Kılavuzları
Ball screws
  Vidalı Miller
Gear-cutting tools (shaper cutters and gear hobs)
  Diş Kesme Takımları (Freze kesiciler ve Dişli Azdırma Takımları)
Broaching tools
  Broş Çekme Takımları
(compressor) rotors
  (kompresör) rotorları
Gear racks
  Kremayer Dişli
(Special) gears
  (Özel) dişliler
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
Thread-type workpieces (internal thread and combination machining are also generally possible) Any profile shapes
  Diş tipi iş parçaları (dahili diş ve kombinasyon işleme de mümkündür) Herhangi bir profil şekli
SMS HMI user interface with touch screen input
  Dokunmatik ekranlı SMS HMI kullanıcı arabirimi
Direct digital drives
  Doğrudan dijital sürücüler
High-resolution measuring systems
  Yüksek çözünürlüklü ölçüm sistemleri
I/O-Link sensor creates the basis for the IoT
  I / O-Link sensörü IoT için temel oluşturur
Console design: extendible grinding length
  Konsol tasarımı: uzatılabilir taşlama uzunluğu
Vibration-damping machine bed
  Titreşim sönümleyici makine yatağı
Service-friendly setup: separation of the working area from the drive and power supply components
  Servis dostu kurulum: çalışma alanını sürücüden ayırma ve güç kaynağı bileşenleri
High static and dynamic rigidity
  Yüksek statik ve dinamik sertlik
Control system: Siemens 840 Dsl
  Kontrol sistemi: Siemens 840 Dsl
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
SMS Maschinenbau Heligrind SH CNC 8 Eksenli Yüksek Hassasiyetli Dişli Taşlama Tezgahı
CNC 8-Axis High Precision Thread Grinding Machine
SMS Maschinenbau Tezgahı
Machine