Koşullar ve Şartlar

Kullanıcı Sözleşmesi

İş bu sözleşme;

CNCBUL.com Makina Yatırım Portalı tarafından www.cncbul.com web portalı üzerinden ürün/mal/hizmet alımı ve/veya arzı/satımı konusunda teklif vermek, ilan yayınlatmak, firma ve ürün ya da hizmet tanıtımı yapmak ya da ticari veya güncel haber niteliğindeki bilgilerden haberdar olmak üzere faydalanmak isteyen bireysel ve kurumsal çapta kullanıcıların yerine getirmesi gereken yükümlülükleri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

1.Tanımlar

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Web Site: www.cncbul.com ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sayfası.

Hazırlayan Firma:TANER PERMAN CNCBUL.com

Ziyaretçi:www.cncbul.com web sayfasına kayıt olamayan, Siteye üye olamadan verilen her türlü hizmeti kullanan veya sadece kaynak amaçlı bilgileri inceleyen ve okuyan site kullanıcısı.

Üye: www.cncbul.com kayıt olup, sitede ücretsiz veya ücretli firma, ürün ve her türlü hizmeti kullanabilen veya inceleyebilen, web site ile her türlü etkileşimde bulunan veya sadece tek taraflı bilgi alabilen site ziyaretçileridir.

Site Kullanıcısı: www.cncbul.com adresine giriş yapan Ziyaretçi ve Üyelerin Tümü.

Hizmet: Yayınlan Site ‘nin üyelere ve kullanıcılara faydalanmaları üzere sunduğu ücretsiz ve ücretli hizmetler ve faydaların tümü.

Sözleşme içeriği

1- Hazırlayan Firmanın Hak ve Yükümlülükleri

a) Hazırlayan Firma, Web sitede yayınlanan bilgileri kaldırma ve değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Web Sitenin tasarımına, içeriğine, Ziyaretçiler ve üyeler tarafından oluşturulan Web sitedeki Form sayfası ve tüm bilgilerin hangi alt sayfalarda yayınlanacağına Hazırlayan Firma karar verir. Firma ve ürün tanıtımı yapan üyelerin eklediği web site adreslerine Hazırlayan Firma tarafından iletilen Web sitesi link verir ve link verilen sitelerdeki bilgilerin doğruluğundan Hazırlayan Firma sorumlu değildir.

b) Hazırlayan Firma, işlettiği Web sitesi ile ziyaretçileri ve üyeleri buluşturan bir sanal ortam sunmaktadır. Site kullanıcıları arasında meydana gelecek anlaşmazlıklarda Hazırlayan Firma arabulucu olmaz ve sorumlu değildir.

c) Üyeler, Web sitesinde oluşturdukları Form sayfalarıyla Hazırlayan Firmaya; bu bilgileri Gizlilik Politikası çerçevesinde her türlü teknolojiyi kullanarak çoğaltma, dağıtma, sergileme hakkını vermiş sayılırlar.

d) Hazırlayan Firma, Vitrin Firmaları ve Vitrin Ürünleri ve Sektör sponsorlukları ve Sitede yer alan her türlü ücretli ilan ve ücretsiz hizmet için üyelere verdiği hakları, ayrıcalıkları promosyonları sebep göstermeksizin değiştirebilir. Hazırlayan Firma Web sitenin işleyişini bozabilecek etkinliklerde bulunan üyelerin sahip oldukları hakları ve ayrıcalıkları; önceden yapılmış bir hizmet Anlaşması olsa dahi ve yapılan anlaşma süresi dolmasa dahi değiştirme hakkına sahiptir. Ücretli hizmetlerin kapsamı ve talep edilen ücret, Hazırlayan Firma tarafından belirlenir. Ücretli hizmetlerden yararlanan üyeler işbu sözleşmede belirlen kurallara aykırı davranması durumunda Hazırlayan Firmaya ödediği ücreti geri talep etme hakkına sahip değildir.

e) Hazırlayan Firma, ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme, Hizmetlerin ve kapsamlarının bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkına sahiptir. Kullanıcılar; üye olduklarında bu hakları kabul etmiş sayılırlar.

f) Hazırlayan Firma, dilediği zaman kullanıcının üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

g) Hazırlayan Firma, web sitesinin yazılımının her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu web sitede yer alan bir herhangi yazılım sebebi ile web siteyi kullananların yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse Hazırlayan Firma bu konuda bir sorumluluk yüklenmez.

h) Hazırlayan Firma, Web sitede yer alan üye bilgilerini veya üyeliğe ilişkin kullanıcı bilgilerini, üye güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

ı) Hazırlayan Firma, Web sitesinde sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; site kullanıcılarının sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri üyeler da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme, değiştirme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Hazırlayan Firma, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve ön uyarıda bulunmadan kullanabilir. Üyeler sistem dâhilinde kayıtlı bilgilerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerekliliği hâsıl olduğunda Hazırlayan Firmayı bu hususlarda bilgilendirirler. İlgili bilgilendirme ve bildirim üzerine Hazırlayan Firma sistem içinde gerekli değişiklikleri yapar. Üyelerin vermiş olduğu bilgilerde meydana gelen değişiklikleri bildirmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolayı sorumluluk Üyeye ya ait olacaktır. CNCBUL.com un bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

j) Web site üzerinden, Hazırlayan Firmanın kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu link’ler kullanıcı tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Hazırlayan Firma tarafından sağlanmış olabilir ve Web sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya Web site veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web sitesi üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, diğer web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Hazırlayan Firmanın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2- Fikri Mülkiyet Hakları

a) Web sitesinde yer alan tasarımlar, metinler, görsel çalışmalar html kodları Hazırlayan Firma tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde Hazırlayan Firma zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır.

b) Hazırlayan Firma (tasarım, metin, resim, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (CNCBUL.com telif haklarına tabi çalışmalar ) Hazırlayan Firmaya ait ve/veya Hazırlayan Firma tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcılar; Hazırlayan Firma hizmetlerini, Hazırlayan Firma bilgilerini ve Hazırlayan Firmanın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hazırlayan Firmanın hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Hazırlayan Firmadan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcılar Hazırlayan Firmanın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

c) Hazırlayan Firma, Hazırlayan Firma hizmetleri, Hazırlayan Firma bilgileri, Hazırlayan Firma telif haklarına tabi çalışmaları, Hazırlayan Firma ticari markaları, Hazırlayan Firma ticari görünümü veya web sitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know-how ‘a yönelik tüm hakları saklıdır.

3-Gizlilik Politikası

Site Kullanıcılarının Hazırlayan Firma ile iletişimde kullanılmak üzere verdikleri bilgileri başkaları ile paylaşmamak adına gizlilik politikası oluşturmuştur. Gizlilik politikası çerçevesinde web site üyelerinin kişisel bilgilerini korumayı taahhüt etmektedir. Gizlilik politikası kapsamında belirlenen ilkelere uyulmaktadır.

4-Sözleşme Değişiklikleri

Hazırlayan Firma tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda Web sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

5-Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev, internet altyapı arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Hazırlayan Firmanın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda Hazırlayan Firma tarafından yürütülen Ücretli ve ücretsiz Web site Hizmetlerini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda Hazırlayan Firma Hizmetini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.

6-Ek Hizmetler

Site Kullanıcıları, yukarıda sayılan Hizmetlere ek olarak aşağıda sayılan ek Hizmetlerden, ek Hizmetlere ilişkin Hazırlayan Firma tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

  1. Hazırlayan Firma Destek Hizmeti
  2. Hazırlayan Firma özel Web Hizmeti
  3. Hazırlayan Firma Danışmanlık Hizmeti

Hazırlayan Firma yukarıdakilere ek olarak başka ek Hizmetler tanımlayabilir; site kullanıcıları bu ek hizmetlerden Hazırlayan Firma tarafından belirlenen ücretleri ödemeleri halinde faydalanabilirler.

7- Hazırlayan Firmada listelenmek üzere üyelik paketlerimizden yada ücretli hizmetlerden birini satın almış firmalar, kişiler, kurum veya kuruluşlar, ödeme yapmalarının ardından 7 gün içinde üyelikten vazgeçtiklerinde ve bunu CNCBUL.com ‘a yazılı olarak ilettiklerinde, almış olduğu bütün hizmetler durdurulup ve üyeliği silinerek, yaptıkları ödeme 7 gün içinde kendilerine iade edilecektir.

8- Hazırlayan Firma ‘da ücretli hizmetleri satın alan site kullanıcılarının; firma iletişim bilgilerinin, ürün hizmet bilgilerinin ve fatura bilgilerinin teyit edilişinin ardından web sitemizden almış olduğu hizmetler başlayacaktır.

9-Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyeler Web siteye kayıtlı olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Site kullanıcıların üyelik süresinin dolması, geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona erer.

Hazırlayan Firma, site kullanıcıların işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve site kullanıcısı fesih sebebiyle Hazırlayan Firmanın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

a) Yasaklı ürün olarak belirtilen ürünlerin site kullanıcısı tarafından sitede bir şekilde yayınlaması ve bu durumun Hazırlayan Firma tarafından tespit edilmesi,

b) site kullanıcısının, herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

c) site kullanıcısının kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

d) site kullanıcısının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

f) site kullanıcısının Web sitesine virüs bulaştırmak suretiyle Web sitesini çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri,

g) Türkiye cumhuriyeti yasaları kapsamında yayınlanması yasak içeriğin CNCBUL.com adresinde, site kullanıcısı tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yayınlanması veya bulundurulması,

h)Ahlaki açıdan zararlı içeriğin makinaalsat.com adresinde, site kullanıcısı tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yayınlanması veya bulundurulması,

ı) Telif haklarına aykırı içeriğin makinaalsat.com adresinde, site kullanıcısı tarafından bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde yayınlanması veya bulundurulması,

10-Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde BURSA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İnternet kullanıcıları ve portal üyeleri, CNCBUL’nun yalnızca makineleri satmak için teklif yayınlamak için bir araç sunduğunu kabul eder; CNCBUL, söz konusu makinelerin kalitesini, çalışma durumunu, tehlikeliliğini, yasallığını, genel durumunu veya uygunluğunu doğrulamaz. Sonuç olarak, CNCBUL, özellikle bu makinelerin satışı, satışa sunulması, kullanımı, ihracatı, pazarlanması, kiralanması veya nakliyesi ile ilgili hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

Ayrıca, satılabilecek makine veya makinelerin satışının kapatılmaması, bedelinin ödenmemesi veya teslim edilmemesi durumunda CNCBUL sorumlu tutulamaz. CNCBUL ayrıca alıcının ödeme gücünü ve iyi niyetini veya makineyi satın alma becerisini garanti etmez.

Buna göre, İnternet kullanıcısı, CNCBUL’nun sitedeki bilgilerden veya önerilen aracı hizmetlerden sorumlu tutulamayacağını ve ayrıca bu bilgilerin kullanımının ve bu hizmetlerin kullanımının tamamen kendisinin sorumluluğuna ait olduğunu kabul eder.