HURCO CNC Makina ModelleriHURCO CNC MACHINE MODELS
For Used HURCO
HURCO
VMX 10 i CNC 3 Eksenli Dik İşleme Merkezi Tezgahı
HURCO
VMX 24 i CNC 3 Eksenli Dik İşleme Merkezi Tezgahı
HURCO
VMX 30 i CNC 3 Eksenli Dik İşleme Merkezi Tezgahı
HURCO
VMX 42 i CNC 3 Eksenli Dik İşleme Merkezi Tezgahı
HURCO
VMX 50 i CNC 3 Eksenli Dik İşleme Merkezi Tezgahı
HURCO
VMX 60 i CNC 3 Eksenli Dik İşleme Merkezi Tezgahı
HURCO
VMX 64 i CNC 3 Eksenli Dik İşleme Merkezi Tezgahı
HURCO
VMX 84 i CNC 3 Eksenli Dik İşleme Merkezi Tezgahı
HURCO
VMX 10 HSi CNC High Speed Yüksek Hızlı Dik İşleme Merkezi
HURCO
VMX 24 HSi CNC High Speed Yüksek Hızlı Dik İşleme Merkezi
HURCO
VMX 30 HSi CNC High Speed Yüksek Hızlı Dik İşleme Merkezi
HURCO
VMX 42 HSi CNC High Speed Yüksek Hızlı Dik İşleme Merkezi
HURCO
DCX 22 i SK40 CNC Portal İşleme Merkezi
HURCO
DCX 22 i SK50 CNC Portal İşleme Merkezi
HURCO
DCX 32 i SK50 CNC Portal İşleme Merkezi
HURCO
HBMX 55 i CNC 4 Eksen Yatay İşleme Merkezi
HURCO
HBMX 80 i CNC 4 Eksen Yatay İşleme Merkezi
HURCO
HBMX 95 i CNC 4 Eksen Yatay İşleme Merkezi
HURCO
HBMX 500 i SK 40 CNC 4 Eksen Yatay İşleme Merkezi
HURCO
HBMX 500 i SK 50 CNC 4 Eksen Yatay İşleme Merkezi
HURCO
HBMX 630 i CNC 4 Eksen Yatay İşleme Merkezi
HURCO
VMX 42 HSRTi CNC 5 Eksenli Trunnion Tablalı İşleme Merkezi
HURCO
VMX 42 SRTi CNC 5 Eksenli Trunnion Tablalı İşleme Merkezi
HURCO
VMX 60 SRTi CNC 5 Eksenli Trunnion Tablalı İşleme Merkezi
HURCO
VMX 10 UHSi CNC 5 Eksenli Trunnion Tablalı İşleme Merkezi
HURCO
VMX 30 UHSiWZW40 CNC 5 Eksenli Trunnion Tablalı İşleme Merkezi
HURCO
VMX 30 Ui CNC 5 Eksenli Trunnion Tablalı İşleme Merkezi
HURCO
VMX 42 Ui CNC 5 Eksenli Trunnion Tablalı İşleme Merkezi
HURCO
VCM 600 i CNC 5 Eksenli Hareketli Kolonlu Trunnion Tablalı İşleme Merkezi
HURCO
VTX Ui WZW 48 CNC 5 Eksenli Hareketli Kolonlu Trunnion Tablalı İşleme Merkezi
HURCO
VTX Ui WZW 96 CNC 5 Eksenli Hareketli Kolonlu Trunnion Tablalı İşleme Merkezi
HURCO
DCX 32-5SCi CNC Double Column Çift Kolonlu 2-Eksen Simultaneous – Eşzamanlı Kafalı İşleme Merkezi
HURCO
TM 6 i CNC Torna Tezgahı
HURCO
TM 8 i CNC Torna Tezgahı
HURCO
TM 10 i CNC Torna Tezgahı
HURCO
TM 12 i CNC Torna Tezgahı
HURCO
TM 18 i CNC Torna Tezgahı
HURCO
TM 18 i Li CNC Torna Tezgahı
HURCO
TMM 8 i CNC Multi – Çok Eksenli Torna Tezgahı
HURCO
TMM 10 i CNC Multi – Çok Eksenli Torna Tezgahı
HURCO
TMM 12 i CNC Multi – Çok Eksenli Torna Tezgahı