GORATU GEMINIS CNC Makina Modelleri


GORATU GEMINIS CNC MACHINE MODELS
For Used GORATU GEMINIS
GEMINIS
GT5-G2 CNC Yatay Torna Tezgahı – CNC Horizontal Lathe
GEMINIS
GT5-G4 CNC Yatay Torna Tezgahı – CNC Horizontal Lathe
GEMINIS
GT7-G2 CNC Yatay Torna Tezgahı – CNC Horizontal Lathe
GEMINIS
GT5-G4 CNC Yatay Torna Tezgahı – CNC Horizontal Lathe
GEMINIS
GHT9 G2 CNC Yatay Torna Tezgahı – CNC Horizontal Lathe
GEMINIS
GHT9 G4 CNC Yatay Torna Tezgahı – CNC Horizontal Lathe
GEMINIS
GHT11 G2 CNC Yatay Torna Tezgahı – CNC Horizontal Lathe
GEMINIS
GHT11 G4 CNC Yatay Torna Tezgahı – CNC Horizontal Lathe
GEMINIS
GHT12 DB CNC Yatay Torna Tezgahı – CNC Horizontal Lathe
GEMINIS
GHTM 9 CNC Çoklu Prosesli Yatay Torna Tezgahı – CNC Multiprocess Horizontal Lathe
GEMINIS
GHTM 11 CNC Çoklu Prosesli Yatay Torna Tezgahı – CNC Multiprocess Horizontal Lathe
GEMINIS
GM12 CNC Çoklu Prosesli Yatay Torna Tezgahı – CNC Multiprocess Horizontal Lathe
GEMINIS
VL 1.6 CNC MONOBLOCK Çoklu Prosesli Dik Torna Tezgahı – CNC MONOBLOCK Multiprocess Dik Lathe
GEMINIS
VL 2.0 CNC MONOBLOCK Çoklu Prosesli Dik Torna Tezgahı – CNC MONOBLOCK Multiprocess Dik Lathe
GEMINIS
VL 2.4 CNC MONOBLOCK Çoklu Prosesli Dik Torna Tezgahı – CNC MONOBLOCK Multiprocess Dik Lathe
GEMINIS
VL 2.8 CNC MONOBLOCK Çoklu Prosesli Dik Torna Tezgahı – CNC MONOBLOCK Multiprocess Dik Lathe
GEMINIS
VL 3.2 CNC Çift Kolonlu Çoklu Prosesli Dik Torna Tezgahı – CNC DOUBLE COLUMN Multiprocess Dik Lathe
GEMINIS
VL 3.6 CNC Çift Kolonlu Çoklu Prosesli Dik Torna Tezgahı – CNC DOUBLE COLUMN Multiprocess Dik Lathe
GEMINIS
VL 4.0 CNC Çift Kolonlu Çoklu Prosesli Dik Torna Tezgahı – CNC DOUBLE COLUMN Multiprocess Dik Lathe
GEMINIS
VL 4.6 CNC Çift Kolonlu Çoklu Prosesli Dik Torna Tezgahı – CNC DOUBLE COLUMN Multiprocess Dik Lathe
GEMINIS
VL 5.3 CNC Çift Kolonlu Çoklu Prosesli Dik Torna Tezgahı – CNC DOUBLE COLUMN Multiprocess Dik Lathe
GEMINIS
VL 6.3 CNC Çift Kolonlu Çoklu Prosesli Dik Torna Tezgahı – CNC DOUBLE COLUMN Multiprocess Dik Lathe
GEMINIS
GT5-R CNC Trenyolu – Demiryolu Yatay Torna Tezgahı – CNC Railway Horizontal Lathe
GEMINIS
GT7-R CNC Trenyolu – Demiryolu Yatay Torna Tezgahı – CNC Railway Horizontal Lathe
GEMINIS
GB3-R CNC Dik Çap İşleme Tezgahı – CNC Vertical Boring Machine
GEMINIS
GV8-R CNC Dik Torna Tezgahı – CNC Vertical Lathe